Nordisk Kollegium

Nordisk Kollegium optager ansøgere der opfylder alle følgende fire kriterier:

1) Ansøgeren eroptaget på en længerevarende videregående uddannelse defineret som ensammenhængende bachelor- og kandidatuddannelse af fem års varighed eller mere, der er normeret tilstudie på fuld tid. Uddannelser hvor bachelorer har retskrav på enkandidatoverbygning uden yderligere ansøgning opfattes som sammenhængendeuddannelser.

2) Ansøger læserved en af følgende højere læreanstalter:
- CBS
- DTU
- Det KongeligeDanske Kunstakademi
- Det KongeligeDanske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
- Det KongeligeDanske Musikkonservatorium
- IT-Universitetet
- Københavns Universitet
- Lunds Universitet
- RUC
- Rytmisk Musikkonservatorium
- Filialer af AU, AUC og SDU i København

3) Ansøger harbestået eksamener svarende til mindst et års studier (60 ECTS-point). Dokumentation herfor skal vedlægges ansøgningen.

4) Ansøger harmindst et år tilbage af sit studie i København eller nærliggende byer regnetfra indflytningstidspunktet.

Master-uddannelsermed karakter af efteruddannelse på deltid eller fuld tid berettiger ikke tilansøgning om optagelse. Studerende på et studieophold på 1 eller 2 semestre på læreanstalter, der i øvrigt berettiger til at søge om optagelse, optages som udgangspunkt ikke.

Det er ikke muligt at fremleje værelser på kollegiet - kun at søge om fuld optagelse. Huslejen er i 2022 4.505 kr./måned. I juli og august dog 3.935 kr. For ph.d.-studerende er den månedlige husleje 2.000 kr. højere. Depositum er 8.000 kr. Ved indflytningen betales der et én-gangs-beløb på 200 kr. til løbende udvikling af netværket.

Det er det muligt at rette henvendelse på email til kollegiets to alumnerepræsentanter, Niclas og Tyra. Alumnerepræsentanterne vil med glæde svare på spørgsmål - både generelle spørgsmål om livet på Nordisk Kollegium og mere konkrete spørgsmål vedr. optagelse, ansøgningsskema og lignende. Ansøgningen skal afleveres i postkassen ved kollegiets kontor, men kan ellers til nød sendes til kontoret@noko.dk.
Interesserede ansøgere kan få yderligere oplysninger om Nordisk Kollegium ved henvendelse til kontoret eller ved at deltage i en af de månedlige rundvisninger.


Rundvisninger i 2022 foregår på følgende datoer kl.18.30:


Mandag den 3. januar
Mandag den 7. februar
Mandag den 7. marts
Mandag den 4. april
Mandag den 2. maj
Tirsdag den 7. juni
Mandag den 4. juli
August ingen rundvisning
Mandag den 5. september
Mandag den 3. oktober
Mandag den 7. november
Mandag den 5. december

Der er ingen rundvisninger i juli og august.

Alle rundvisninger varer ca. 2 time

TILMELD DIG RUNDVISNING VED AT SKRIVE EN MAIL TIL KONTORET PÅ KOLLEGIET

På rundvisningen er der begrænsede pladser. Såfremt du har tilmeldt dig og ikke kan komme alligevel, så meld venligst afbud her og helst i så god tid som muligt.

Nordisk Kollegium behandler ansøgninger fire gange om året:
6. januar, 6. april, 6. juli og 6. oktober.

Interesserede ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema, som suppleres med en motiveret ansøgning på max. en side, bilag og evt. anbefalinger. Husk at vedlægge et billede til din ansøgning.

Rekrutteringspolitik (medarbejdere)

Persondata-behandling

Du kan desuden kigge nærmere på kollegiet via instagram og facebook.