Nordisk Kollegium

NordiskKollegium optager ansøgere der opfylder alle følgende fire kriterier:

1) Ansøgeren eroptaget på en længerevarende videregående uddannelse defineret som ensammenhængende bachelor- og kandidatuddannelse af fem års varighed eller mere, der er normeret tilstudie på fuld tid. Uddannelser hvor bachelorer har retskrav på enkandidatoverbygning uden yderligere ansøgning opfattes som sammenhængendeuddannelser.

2) Ansøger læserved en af følgende højere læreanstalter:
- CBS
- DTU
- Det KongeligeDanske Kunstakademi
- Det KongeligeDanske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
- Det KongeligeDanske Musikkonservatorium
- IT-Universitetet
- Københavns Universitet
- Lunds Universitet
- RUC
- Rytmisk Musikkonservatorium
- Filialer af AU, AUC og SDU i København

3) Ansøger harbestået eksamener svarende til mindst et års studier (60 ECTS-point). Dokumentation herfor skal vedlægges ansøgningen.

4) Ansøger harmindst et år tilbage af sit studie i København eller nærliggende byer regnetfra indflytningstidspunktet.

Master-uddannelsermed karakter af efteruddannelse på deltid eller fuld tid berettiger ikke tilansøgning om optagelse. Studerende på et studieophold på 1 eller 2 semestre på læreanstalter, der i øvrigt berettiger til at søge om optagelse, optages som udgangspunkt ikke.

Det er ikke muligt at fremleje værelser på kollegiet - kun at søge om fuld optagelse. Huslejen er i2020 4.408 kr./måned. I juli og august dog 3.841 kr. For ph.d.-studerende er den 2.000 kr. højere pr .måned, Ved indflytning betales et én-gangs-beløb tilløbende udvikling af internettet.

Det er det muligt at rette henvendelse på email til kollegiets to alumnerepræsentanter, Maria og Frederik. Alumnerepræsentanterne vil med glæde svare på spørgsmål - både generelle spørgsmål om livet på Nordisk Kollegium og mere konkrete spørgsmål vedr. optagelse, ansøgningsskema og lignende.
Interesserede ansøgere kan få yderligere oplysninger om Nordisk Kollegium ved henvendelse til kontoret eller ved at deltage i en af de månedlige rundvisninger.


Rundvisninger i 2020 foregår kl.18.30 på følgende dage:

(Mandag den 2.december 2019)
Onsdag den 8.januar
Onsdag den 5.februar
Onsdag den 4.marts
Onsdag den 1.april
Mandag den 4.maj
Onsdag den 3.juni
Onsdag den 24.juni
Onsdag den 2.september
Mandag den 5.oktober
Mandag den 2.november
Onsdag den 2.december

Der er ingen rundvisninger i juli og august.

Alle rundvisninger varer ca. 1 1/2 time

TILMELD DIG RUNDVISNING VED AT SKRIVE EN MAIL TIL KONTORET PÅ KOLLEGIET

På rundvisningen er der begrænsede pladser. Såfremt du har tilmeldt dig og ikke kan komme alligevel, så meld venligst afbud her og helst i så god tid som muligt.

Nordisk Kollegium behandler ansøgninger fire gange om året:
6. januar, 6. april, 6. juli og 6. oktober.

Interesserede ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema (pdf), som suppleres med en motiveret ansøgning på max. en side, bilag og evt. anbefalinger. Husk at vedlægge et billede til din ansøgning.

Rekrutteringspolitik (medarbejdere)

Persondata-behandling

Du kan desuden kigge nærmere på kollegiet via instagram og facebook.