Nordisk Kollegium

Kollegiet optager studerende der har studeret minimum et år fra f.eks. Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Roskilde Universitetscenter (RUC), Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Copenhagen Business School, Danmarks Designskole, IT Universitetet samt studerende fra eksportingeniøruddannelsen.

Kriterierne for optagelse på kollegiet er, at man skal have bestået hvad der svarer til ét års studie på en længere videregående uddannelse. Bevis herfor skal vedlægges ansøgningen. Derudover skal man have minimum et år tilbage af sit studie i København eller nærliggende byer, gældende fra indflytningstidspunkt.

Det er ikke muligt at fremleje værelser på kollegiet - kun at søge om fuld optagelse. Huslejen er pt. 4.390 kr. om måneden. For P.hd. studerende er den 2.000 kr. højere. Ved indflytning betales endvidere et engangsbeløb på 200 kr for internet.

Det er det muligt at rette henvendelse på email til kollegiets to alumnerepræsentanter, Patricia (værelse 32) og Tobias (værelse 63). Alumnerepræsentanterne vil med glæde svare på spørgsmål - både generelle spørgsmål om livet på Nordisk Kollegium og mere konkrete spørgsmål vedr. optagelse, ansøgningsskema og lignende.
Interesserede ansøgere kan få yderligere oplysninger om Nordisk Kollegium ved henvendelse til kontoret eller ved at deltage i en af de månedlige rundvisninger.
Rundvisninger i 2019 foregår kl. 18:30 følgende dage:

Onsdag den 2. januar
Onsdag den 6. februar
Mandag den 4. marts
Mandag den 1. april
Onsdag den 1. maj
Mandag den 3. juni
Torsdag den 27. juni
Onsdag den 4. september
Onsdag den 2. oktober
Mandag den 4. november
Mandag den 2. december

Der er ingen rundvisninger i august.

Alle rundvisninger varer ca. 1 1/2 time

TILMELD DIG RUNDVISNING VED AT SKRIVE EN MAIL TIL KONTORET PÅ KOLLEGIET

På rundvisningen er der begrænsede pladser. Såfremt du har tilmeldt dig og ikke kan komme alligevel, så meld venligst afbud her og helst i så god tid som muligt.

Nordisk Kollegium behandler ansøgninger fire gange om året:
6. januar, 6. april, 6. juli og 6. oktober.

Interesserede ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema (pdf), som suppleres med en motiveret ansøgning på max. en side, bilag og evt. anbefalinger. Husk at vedlægge et billede til din ansøgning.