Nordisk Kollegium

For at blive optaget på Nordisk Kollegium, skal du opfylde en række krav. Det er vigtigt, at du sørger for at sætte dig grundigt ind i nedenstående oplysninger, før du sender din ansøgning.

Når du ansøger, skal du
- gå på en SU-berettiget sammenhængende bachelor- eller kandidatuddannelse
- være optaget på en af de adgangsgivende uddannelsesinstitutioner (se listen nedenfor)
- have minimum 12 måneder tilbage af dit studium
- have bestået eksamener der er svarende til mindst ét års studier (60 ECTS-point)

Ovenstående krav skal overholdes, for at din ansøgning betragtes som gyldig. Bemærk dog, at du ikke er sikret et værelse, alene fordi du opfylder ovenstående krav. Alle gyldige ansøgninger behandles individuelt af Nordisk Kollegiums optagelsesudvalg.

Bemærk, at professionsbacheloruddannelserne ikke sidestilles med bacheloruddannelserne. Master-uddannelser med karakter af efteruddannelse på deltid eller fuld tid berettiger ikke til ansøgning om optagelse.

Udvekslingsstuderende og/eller studerende på et studieophold på 1-2 semestre optages som udgangspunkt ikke. Til orientering foregår al kommunikation på kollegiet på dansk, og det skal bemærkes, at Nordisk Kollegium er et meget socialt kollegie. Det forventes af alumnerne, at de engagerer sig, deltager og bidrager. Det gælder både de fælles opgaver der er, såsom at tage sin opvask- eller serveringsvagt 10-12 gange om året, til at arrangere årlige fester med den gang man bor på.

Adgangsgivende uddannelsesinstitutioner:
- Københavns Universitet (KU)
- Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
- Roskilde Universitet (RUC)
- Copenhagen Business School (CBS)
- IT-Universitetet i København (ITU)
- Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU)
- Aalborg Universitet - i København (AAU)
- Aarhus Universitet - i København (AU)
- Syddansk Universitet - i København (SDU)
- Lunds Universitet
- Det Kongelige Danske Kunstakademi
- Det Kongelige Akademi (Arkitektur, Design og Konservering)
- Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
- Rytmisk Musikkonservatorium

Dokumentationskrav
Når du udfylder ansøgningsskemaet, skal du vedlægge følgende:
- Motiveret ansøgning på maks. én side (2.400 tegn)
- Dokumentation for studieaktivitet
- Eksamensbevis for ungdomsuddannelse

Husleje og depositum
I 2023 er huslejen 5.054 kr./måned. I juli og august dog 4.410 kr./måned, fordi køkkenet holder lukket hen over sommerferien.


For almindelige ph.d.-studerende er den månedlige husleje 2.000 kr. højere.
For fleksible ph.d. studeretninger (4+4 eller 3+5) er den månedlige husleje 1.000 kr. højere.

Depositum er 8.000 kr. og betales ved indflytning.
Ved indflytningen betales der også et kontant én-gangs-beløb på 200 kr. til løbende udvikling af netværket.

Rundvisning og mere information
Det er muligt at rette henvendelse på e-mail til kollegiets to alumnerepræsentanter. Alumnerepræsentanterne vil med glæde svare på spørgsmål - både generelle spørgsmål om livet på Nordisk Kollegium og mere konkrete spørgsmål.

Interesserede ansøgere kan få yderligere oplysninger om Nordisk Kollegium ved henvendelse til kontoret eller ved at deltage i en af de månedlige rundvisninger.

Vi anbefaler, at ansøgere har været på en rundvisning inden der søges om optagelse på Nordisk Kollegium. Rundvisningerne foregår på dansk, starter kl. 18:30 og varer ca. 90 min.

Tilmeld dig en rundvisning ved at skrive til kontoret@noko.dk med angivelse af ønsket dato for en rundvisning.

På rundvisningen er der begrænsede pladser. Hvis du har tilmeldt dig og ikke kan komme alligevel, så meld venligst afbud og helst i så god tid som muligt.

Rundvisninger i 2024 foregår som udgangspunkt den 3. mandag i måneden kl 18.30 med undtagelse af juli måned:
- Mandag den 15. januar
- Mandag den 19. februar
- Mandag den 18. marts
- Mandag den 15. april
- Mandag den 20. maj (2. pinsedag)
- Mandag den 17. juni
- Mandag den 26. august
- Mandag den 16. september
- Mandag den 21. oktober
- Mandag den 18. november
- Mandag den 16. december

Behandling af ansøgninger:
Nordisk Kollegiums optagelsesudvalg behandler ansøgninger fire gange om året. Deadline for at komme i betragtning er:
- Den 31. marts
- Den 30. juni
- Den 30. september
- Den 31. december

Hvis du opfylder de krav, vi stiller til ansøgere og har du sat dig grundigt ind i hele ansøgningsprocessen, er du klar til at udfylde ansøgningsskemaet. Ansøgningen foregår digitalt via det online ansøgningssystem.

Gå til det online ansøgningssystem ved at klikke her

Du vil undervejs blive bedt om at uploade følge dokumenter i PDF-format:
- En skriftlig motivation på maks. én side
- Dokumentation for studieaktivitet og resultater
- Eksamensbevis for ungdomsuddannelse

Nordisk Kollegiums Persondata-behandling

Du kan desuden kigge nærmere på kollegiet via instagram og facebook.