Nordisk Kollegium

Office of Nordisk Kollegium
Strandboulevarden 32,
2100 Copenhagen
Tel. No: 35 27 45 00
E-mail: kontoret@noko.dk

Office is open every day from 8-16 and Thuesday and Thursday from 19-20.

Lovpligtig redegørelse om Nordisk Kollegiums opfyldelse af anbefalinger for god fondsledelse.